Disclaimer en Privacy

Het gebruik van de website (chrips.nl) betekent dat de gebruiker instemt met navolgende voorwaarden en beperkingen.
Alle gegevens die worden weergegeven op de website zijn eigendom van, of in licentie gegeven aan Chrips en worden beschermd door het auteursrecht of enig ander (intellectueel) eigendomsrecht. Hieronder vallen onder andere (maar niet uitsluitend): foto’s, teksten, lay-out, illustraties, grafisch materiaal en logo's.
Chrips streeft er naar om de informatie op deze website juist en volledig te laten zijn. Desondanks dient de gebruiker er rekening mee te houden dat de website tijdelijk niet functioneert, fouten bevat en/of onvolledig is. Chrips wijst elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van (het ontbreken van) toegang tot en gebruik van de website nadrukkelijk af. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.
Deze website kan verwijzingen bevatten naar websites en/of webpagina’s van derden. Deze komen tot stand buiten verantwoordelijkheid van Chrips. Chrips is derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en/of webpagina’s.

Persoonlijke gegevens die Chrips verkrijgt via deze website worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze worden gevraagd, zoals het beantwoorden van vragen of het afhandelen van bestellingen. Chrips verstrekt persoonlijke gegevens onder geen enkele voorwaarde aan derden.

Chrips behoudt zich het recht voor deze disclaimer en privacy-verklaring periodiek aan te passen.
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Harderwijk, 7 januari 2013

Logo Chrips

  hoofdpagina »
  over Chrips »
  referenties »
  prijslijst »
  alg. voorwaarden »
  bedrijfsinformatie »

| © Chrips 2015 alle rechten voorbehouden | Christiaan Busscher Integrale Project Services | KvK 08161464 |   info@chrips.nl » |  disclaimer » |